Subjektiivinen päivähoito-oikeus 31.7.2020 asti

Varhaiskasvatuslaki tarkoittaa käytännössä:

  • Huoltajan/huoltajien ollessa työssä tai opiskelemassa jokaiselle lapselle tarjotaan lapsen ja perheen tarpeen mukaan varhaiskasvatusta.
  • Jokaisella lapsella on oikeus 20 h / viikko varhaiskasvatukseen (subjektiivinen oikeus). Lapsen tarvitseman tuen tai perhetilanteen vuoksi voi laajuus olla yli 20h/ viikko. Oikeus laajempaan varhaiskasvatukseen tarkistetaan sijoituspäätöksen tai hoitosopimuksen laatimisen yhteydessä esim. päätoiminen opiskelu
  • Lapsen osallistuessa maksuttomaan esiopetukseen, varhaiskasvatusta järjestetään vain, mikäli lapsella on oikeus lainmukaiseen osa-aikaiseen varhaiskasvatukseen.
  • Laajennetun aukioloajan ja vuorohoidon palveluita järjestetään entiseen tapaan kaikille niille perheille joiden lapsilla on huoltajan työstä tai opiskelusta johtuva vuorohoidon tai jatketun aukioloajan tarve.

 

Muita huomioitavia käytännön asioita:

  • Kun perheen tilanne muuttuu (esim. työttömyyden vuoksi) kokopäiväisestä varhaiskasvatusoikeudesta 20 tunnin oikeuteen, varhaiskasvatusoikeus pysyy kokopäiväsenä kahden kuukauden ajan, jonka jälkeen lapsi muuttuu 20 tunnin varhaiskasvatusoikeuden piiriin. Hoidon tarpeen muuttuessa lapsen päiväkoti pysyy samana, mutta ryhmä voi muuttua.
  • Jos vanhempi/huoltaja jää kotiin äitiyslomalle tai hoitamaan perheessä asuvia muita lapsia, tai jää eläkkeelle, muutos astuu voimaan heti seuraavasta päivästä.